בעקבות שוודיה: להרוג את מס הירושה עכשיו לאומי - סקירה