שוודית לשכת עורכי הדין - עורכי דין שוודי

השבדי קוד ההתנהלות של חברי שוודית לשכת עורכי הדין שהונפקעלידי מועצת המנהלים של השבדי לשכת עורכי הדין.