שוודית התובעים טיפה ג 'וליאן אסאנג' אונס החקירה - השומר