פליטים יעלה שוודיה דולר. שישה מיליארד השנה. מעל התקציב הלאומית לכלכלה העריכה