עבודה עורכי דין, חוק חברות בשוודיה על כל העיר - שוודית עורכי דין באינטרנט