זה מה נפתרה דנית העבודה מחלוקת המשמעות עבור עובדי המגזר הציבורי - מקומי