החלטה להעמיד לדין

אם התובע, על סיבות אובייקטיביות, השופטים שיש די ראיות כדי לקבוע כי החשוד ביצע עבירה, הוא מחויב לדין. אם התביעה היא יזמה, זוהי המשימה של התובע להוכיח לבית המשפט כי בוצע פשע

אם יש ראיות מספיקות כדי להוכיח כי עבירה בוצעה, החשוד לא יכול לעמוד לדין. זה יכול, למשל, להיות כי החשוד מכחיש את ביצוע העבירה או שאין עדים או ראיות הקושרות את החשוד לזירת הפשע.

לפעמים מתברר במהלך החקירה הראשונית כי לא ניתן להוכיח כי בוצע פשע.

בנסיבות אלה, התובע מחליט להפסיק את החקירה הראשונית.

החלטה כזו יש אותה משמעות כמו החלטה לבטל את התלונה נגד חשוד. במקרה של שתי החלטות זה אומר חקירות מוקדמות יכול להתחדש אם מידע חדש שהתקבל לגבי הפשע. הקורבן של הפשע, את הנפגע, הוא תמיד הודיע על ההחלטה הושגה על ידי התובע.