החוק האזרחי - ללכת לבית המשפט האזרחי, עורכי דין, אוסטרליה