אנגלית המשפט נועל אכיפה של הפרס תוך ביטול הליכים תלויים ועומדים בשוודיה - שוודית המשפטית באינטרנט

המאמרים הם באיכות טובה הסכמה בוררות הישארו של אכיפהבית המשפט המחוזי גורסת כי המדינה הסכימה בוררות למרות המשקיע לא לציית שלוש חודש 'צינון' תקופת דרישה, אבל נשאר אכיפה תלוי ועומד רזולוציה של הגדרת הצידה ההליכים את שוודית בתי המשפט. המאמרים הם באיכות טובה אני לעתים קרובות להדפיס מאמרים או אחרת, הערה להם על כך שהביא את תשומת ליבם של הקולגות שלי.