אנגלית המשפט נועל אכיפה של הפרס תוך ביטול הליכים תלויים ועומדים בשוודיה - שוודית המשפטית באינטרנט